EU peníze školám Ovoce do škola Pětka Ekoskola ČMALÁK Celé česko čte dětem
Související informace
Novinky / Aktuality
18.6.2018
Výlet-ZOO Praha
Dnešní výlet do Prahy se vydařil. Skvělá atmosféra, slunečné počasí a divoká zvířata, na která jsme se jeli podívat.
více zde
18.6.2018
Na kolečku je vždy fajn ...
I letošní Handicap  na "kolečku "
byl super smile
Překonávali jsme různé překážky,
házeli, vozili, poznávali, skákali,
podlézali, proplétali se, plazili se,
prostě dopoledne plné zábavy.
Na závěr sladká kobliha
více zde

Nejčastější dotazy

Kdo může využít služeb SPC?

Speciálně pedagogické centrum (SPC)  je školským poradenským zařízením pro děti, žáky a studenty s mentálním postižením a kombinovanými vadami. O vyšetření a podporu v pedagogickém a výchovném procesu žádají rodiče, pedagogové či jiní odborní pracovníci u dětí s již diagnostikovanými deficity v mentálních předpokladech či s diagnózou kombinovaného postižení. SPC s ohledem na tyto diagnózy doporučuje vhodný vzdělávací program, doporučuje vzdělávání dle individuálních plánů, které pravidelně vyhodnocuje při opakovaném kontaktu s klientem, rodičem školou.

Klientem SPC je i žák s předpokládaným oslabením v mentálních předpokladech, který potřebuje podporu ve vzdělávání v předškolním a školním období. Ve školním období jsou to  nejčastěji žáci selhávající v učivu ZŠ hlavního vzdělávacího proudu a to s podporou pedagogické diagnózy vyučujícího, kde jsou mentální oslabení avizována.

SPC také šetřením reaguje na žádost rodičů o změny ve vzdělávání svého dítěte, přeřazení do jiného vzdělávacího programu.

Vedle vedení ve vzdělávacím procesu SPC nabízí rodičům i pedagogům podporu v oblasti výchovy a vedení dětí s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Co vaše SPC klientům nabízí?

SPC  stanovuje míru potřeby speciálně-pedagogické podpory s využitím speciálně-pedagogického a psychologického vyšetření. Pomáhá  tvořit  vzdělávací plány žáků s mentálním postižení a kombinovanými vadami. Dále poskytuje metodickou pomoc při integraci žáků s mentálním postižením a kombinovanými vadami do MŠ, ZŠ, SŠ, při doporučení ke vzdělávání ve speciálních školách. V rámci spolupráce se školami metodicky vede pedagogické pracovníky s  důrazem na péči o žáky – klienty SPC. Poskytuje konzultace pro zákonné zástupce, pedagogické pracovníky, školy a školská zařízení.

Jakou formou probíhají vyšetření SPC?

Šetření SPC – vždy se souhlasem zákonných zástupců – poskytujeme ambulantně nebo formou terénní služby – výjezdy do škol celého Libereckého kraje. Rodiče mají možnost se šetření zúčastnit, pokud povaha vyšetření nevyžaduje opak.  Jsou využívány standardní a standardizované metody psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky. Výstupem šetření je zpráva z vyšetření prokonzultovaná se zákonným zástupcem a doporučení směrem ke změnám ve vzdělávání dítěte, které zákonný zástupce předává škole.

Jsou vaše služby placené?

SPC poskytuje bezplatně standardní poradenské služby, které definuje vyhláška MŠMT č. 72/2005 Sb.. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková
organizace - idatabaze.czSpeciální školy - idatabaze.cz
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734 / 31
Příspěvková organizace
IČO: 60254190
Liberecká 1734 / 31
Kontakt