EU peníze školám Ovoce do škola Pětka Ekoskola ČMALÁK Celé česko čte dětem
Související informace
Novinky / Aktuality

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Školní metodik prevence: Michaela Kalinová
Telefon: 483 317 588
E-mail: kalinova.michaela@zsliberecka31.cz
Konzultační hodiny pro rodiče a žáky: pondělí, středa, pátek: 7.30 - 8.00, jinak dle domluvy

Působím na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu s výchovným poradcem a ostatními pedagogy.

S čím se tedy na mne můžete obrátit? Které problémy spadají do mé kompetence?

  • Nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky celé školy,
  • domácí násilí a sexuální zneužívání,
  • experimenty žáků s návykovými látkami,
  • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole,
  • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole,
  • projevy rasové a menšinové intolerance,
  • …a další problémy, které ovlivňují vzdělávání a výchovu žáků
Pokud by byl z jakéhokoliv důvodu problém s osobním kontaktem, využijte SCHRÁNKU DŮVĚRY, která je umístěna v přízemí.

Naším cílem je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s rodiči, protože oni znají své děti a jejich potřeby nejlépe.


Vážení rodiče, obracejte se na mne se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom je mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy Vašeho dítěte či celé školy.
M. Kalinová, školní metodik prevence


                          
Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková
organizace - idatabaze.czSpeciální školy - idatabaze.cz
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734 / 31
Příspěvková organizace
IČO: 60254190
Liberecká 1734 / 31
Kontakt