EU peníze školám Ovoce do škola Pětka Ekoskola ČMALÁK Celé česko čte dětem
Související informace
Novinky / Aktuality

Školská rada

V souladu se zněním § 167 a § 168 zákona č.472/2011 Sb., kterým se mění zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), se při základních školách zřizuje „ŠKOLSKÁ RADA“.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Školská rada v zákoně č.472/2011 Sb.

Složení školské rady pro IV. volební období (2015 - 2018):

členové z řad pedagogů:

Mgr. Michal Bursa
Bc. Soňa Svobodová

členové z řad zákonných zástupců:
Vendula Malíková
Jana Bendlová

členové jmenovaní zřizovatelem:
Jana Hartlová
Ing. František Pešek

Jednání šk. rady proběhla ve školním roce 2016/2017: 12.10.2016 a 27. 6. 2017.

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková
organizace - idatabaze.czSpeciální školy - idatabaze.cz
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734 / 31
Příspěvková organizace
IČO: 60254190
Liberecká 1734 / 31
Kontakt