EU peníze školám Ovoce do škola Pětka Ekoskola ČMALÁK Celé česko čte dětem
Související informace
Novinky / Aktuality
18.6.2018
Výlet-ZOO Praha
Dnešní výlet do Prahy se vydařil. Skvělá atmosféra, slunečné počasí a divoká zvířata, na která jsme se jeli podívat.
více zde
18.6.2018
Na kolečku je vždy fajn ...
I letošní Handicap  na "kolečku "
byl super smile
Překonávali jsme různé překážky,
házeli, vozili, poznávali, skákali,
podlézali, proplétali se, plazili se,
prostě dopoledne plné zábavy.
Na závěr sladká kobliha
více zde

SRPDŠ

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků jednotlivých tříd ZŠ Liberecká 31, Jablonec n.N. a další občany (ve smyslu zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění), kteří se zajímají o výuku a výchovu žáků, práci a rozvoj ZŠ. Sdružení je právnickou osobou.

Při své činnosti naplňuje tyto hlavní cíle:

> seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování

> seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami, případně stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování

> přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními prostředky při zajišťování výchovné i vzdělávací činnosti a zlepšování školního prostředí

> aktivně se podílí na činnosti orgánů samosprávy

Ke splnění těchto cílů sdružení vyhledává možnosti finanční a materiální podpory a případně možnosti dobrovolné pomoci svých členů.

Členská základna

Členskou základnu tvoři především rodiče a zákonní zástupci žáků, kteří navštěvují školu v příslušném školním roce, pedagogové a pracovníci působící na všech zařízeních a přátelé, kteří pomáhají škole po stránce materiální nebo finanční.

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková
organizace - idatabaze.czSpeciální školy - idatabaze.cz
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734 / 31
Příspěvková organizace
IČO: 60254190
Liberecká 1734 / 31
Kontakt