EU peníze školám Ovoce do škola Pětka Ekoskola ČMALÁK Celé česko čte dětem
Související informace
Novinky / Aktuality
18.10.2018
Géčko v Krajské vědecké knihovně v Liberci
Ve středu jsme se opět vypravili do Krajské vědecké knihovny v Liberci. Každý si vybral knížku, která se mu zalíbila, a kterou by si rád ve škole prohlížel a pročítal. Ve škole jsme si pak vytvořili m
více zde
10.18.2018
Podzimní tvořivá dílna
Podzim je tu a na nás čekala Podzimní tvořivá dílna. Vyráběli jsme lucerničky ze sklenic a listí, ježky z brambor a párátek. Výrobky se nám povedly.
více zde

SRPDŠ

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků jednotlivých tříd ZŠ Liberecká 31, Jablonec n.N. a další občany (ve smyslu zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění), kteří se zajímají o výuku a výchovu žáků, práci a rozvoj ZŠ. Sdružení je právnickou osobou.

Při své činnosti naplňuje tyto hlavní cíle:

> seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování

> seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami, případně stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování

> přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními prostředky při zajišťování výchovné i vzdělávací činnosti a zlepšování školního prostředí

> aktivně se podílí na činnosti orgánů samosprávy

Ke splnění těchto cílů sdružení vyhledává možnosti finanční a materiální podpory a případně možnosti dobrovolné pomoci svých členů.

Členská základna

Členskou základnu tvoři především rodiče a zákonní zástupci žáků, kteří navštěvují školu v příslušném školním roce, pedagogové a pracovníci působící na všech zařízeních a přátelé, kteří pomáhají škole po stránce materiální nebo finanční.

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková
organizace - idatabaze.czSpeciální školy - idatabaze.cz
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734 / 31
Příspěvková organizace
IČO: 60254190
Liberecká 1734 / 31
Kontakt