EU peníze školám Ovoce do škola Pětka Ekoskola ČMALÁK Celé česko čte dětem
Související informace
Novinky / Aktuality
20.7.2018
Prázdninový provoz
Prázdninový provoz od 20. 7. 2018  do 20. 8. 2018 je zajištěn Mgr. Fronikou Burešovou na tel. 731 449 111, email: buresova.fronika@zsliberecka31.cz.
více zde
29.6.2018
Odlétáme na prázdniny ...
Školní rok utekl jako voda
a všichni si zasloužíme 
odpočinout wink
Přejeme všem krásné
a slunečné prázdniny happy
My už letíme ....
více zde

SRPDŠ

Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů, sdružující rodiče, zákonné zástupce žáků jednotlivých tříd ZŠ Liberecká 31, Jablonec n.N. a další občany (ve smyslu zákona 83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění), kteří se zajímají o výuku a výchovu žáků, práci a rozvoj ZŠ. Sdružení je právnickou osobou.

Při své činnosti naplňuje tyto hlavní cíle:

> seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování

> seznamuje vedení školy s náměty a připomínkami, případně stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování

> přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními prostředky při zajišťování výchovné i vzdělávací činnosti a zlepšování školního prostředí

> aktivně se podílí na činnosti orgánů samosprávy

Ke splnění těchto cílů sdružení vyhledává možnosti finanční a materiální podpory a případně možnosti dobrovolné pomoci svých členů.

Členská základna

Členskou základnu tvoři především rodiče a zákonní zástupci žáků, kteří navštěvují školu v příslušném školním roce, pedagogové a pracovníci působící na všech zařízeních a přátelé, kteří pomáhají škole po stránce materiální nebo finanční.

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková
organizace - idatabaze.czSpeciální školy - idatabaze.cz
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734 / 31
Příspěvková organizace
IČO: 60254190
Liberecká 1734 / 31
Kontakt