EU peníze školám Ovoce do škola Pětka Ekoskola ČMALÁK Celé česko čte dětem
Související informace
Novinky / Aktuality

Projekt


Název projektu dle MS2014+: Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace - výzva 022
Registrační číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006804

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků, společné vzdělávání dětí a žáků a podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, rozvoj logického a strategického myšlení žáků. Cílem projektu je podpora oblastí, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské Unie - Evropské strukturální a investiční fondy, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková
organizace - idatabaze.czSpeciální školy - idatabaze.cz
Jablonec nad Nisou
Liberecká 1734 / 31
Příspěvková organizace
IČO: 60254190
Liberecká 1734 / 31
Kontakt